حجتی: صرف خریداری تعداد زیادی سکه جرم نیست

درحال بارگذاري ....