گاز‌های سارین و کلر در سال ۲۰۱۷ دو بار در سوریه مورد استفاده قرار گرفتند

درحال بارگذاري ....